Een glimp van je ziel

Een glimp van je ziel -
 Bianca van Baast 
Een glimp van je ziel: schilderij met een missie

Begin oktober 2007 gaf ik, Bianca van Baast, het schilderij ‘Een glimp van je ziel’ aan een kennis met de opdracht om het na twee weken weer door te geven aan iemand anders. Sindsdien reist het schilderij door Nederland en logeert het elke twee à drie weken bij een ander gastgezin, instelling of bedrijf.

Degene die ‘Een glimp van je ziel’ onderdak verleent bepaalt vervolgens naar wie het schilderij doorreist.

Behalve dat nu iedereen, ongeacht afkomst of achtergrond, de kans krijgt om kunst in eigen omgeving te ervaren is het project bedoeld om deelnemers stil te laten staan bij wat hen bezielt.
Te vaak leven we op de automatisch piloot en handelen we naar ‘hoe het hoort’. Terwijl we vergeten te luisteren naar het verlangen van onze ziel. Met als gevolg: frustratie, neerslachtigheid of zelfs een burn out.

Met ‘Een glimp van je ziel’ nodig ik je uit om je bewust te worden van je verlangens, dromen en wensen. Zij bestaan tenslotte niet voor niets. Volg je eigen-wijsheid en een co-creatie zal plaatsvinden.


Klik hier ziet u waar 'Een glimp van je ziel' zich nu bevindt en het eerder al is geweest. 

Painting with a mission is travelling through The Netherlands (Holland)

At the beginning of October 2007, I (Bianca van Baast) gave my painting ‘Een glimp van je ziel’ (A glimpse of your soul) to an acquaintance with the assignment to pass it on to someone else after a couple of weeks. Since then, the painting is travelling through the Netherlands and finds a temporary home every two to three weeks in private homes, institutions or companies.
The person that gives 'A glimpse of your soul' shelter determines who will receives the painting next.

In addition to the fact that everyone, regardless of their origin or background, is given the opportunity to experience art in their own environment, the project wants to make participents become aware of what inspires them.
Too often we live on autopilot and we handle things like we think we ‘should’. While we forget to listen to the desire of our soul. As a result: frustration, depression or even a burn out.

With "A glimpse of your soul," I invite you to become aware of your desires, dreams and wishes. Because they exist for a reason. Follow your own inner wisdom and a co-creation will take place. 

Click here if you want to know where 'Een glimp van je ziel" is staying and where it has been.


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen